سطرهای سفید

فیروزه‌خانه‌ای نذر حضرت هشتم

سطرهای سفید

فیروزه‌خانه‌ای نذر حضرت هشتم

سطرهای سفید

کافی‎ست نگاهی به سطرهایم بیندازی
تا روسفید شوند و
بال در بیاورند.

حتی شاید
روی گنبدت بنشینند و
- کبوترانه -
سلامم را به تو برسانند... .
____________________________________

کانال تلگرام سطرهای سفید:
https://telegram.me/satrhayesefid8

گفت آن چیز دگر نیست، دگر هیچ مگو...

سه شنبه, ۱۰ آذر ۱۳۹۴، ۱۱:۲۶ ب.ظ

امامم...؟

چیزی شده؟

چرا اینطوری می کنی...؟

۹۴/۰۹/۱۰
الـ ه ـام 8

امام رضا جانم

ترس