سطرهای سفید

فیروزه‌خانه‌ای نذر حضرت هشتم

سطرهای سفید

فیروزه‌خانه‌ای نذر حضرت هشتم

سطرهای سفید

کافی‎ست نگاهی به سطرهایم بیندازی
تا روسفید شوند و
بال در بیاورند.

حتی شاید
روی گنبدت بنشینند و
- کبوترانه -
سلامم را به تو برسانند... .
____________________________________

کانال تلگرام سطرهای سفید:
https://telegram.me/satrhayesefid8

من از فرق سر تا نوک پایم الـ ه ـام هستم.

یک قلب در وجود این الـ ه ـام هست، درست در مرکز وجودش، که این شکلی است:  ه 

وقتی نگاهش می کنم، گریه ام می گیرد.

اما وقتی صدایش می کنم، خنده ام می گیرد.

 

تمام وجود من، حل کردن این معمای ساده ست.